(1)
Dea Khansa; Yaser Taufik Syamlan. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Mismatch Pada Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah Di Indonesia. AlIdarah.j.man.bus.is 2022, 3, 61-79.