aziz, abd, and S. Subyant. “PENERAPAN PENILAIAN AUTENTIK KURIKULUM 2013 PADA DOMAIN SIKAP UNTUK MATA PELAJARAN PAI DAN BUDI PEKERTI DI SMA NEGERI 1 ASEMBAGUS”. Edupedia : Jurnal Studi Pendidikan Dan Pedagogi Islam, Vol. 3, no. 2, Jan. 2019, pp. 59-66, doi:10.35316/edupedia.v3i2.252.