Rarassari, Madyasta Anggana, Darius Darius, and Hartati Kartikaningsih. “INHIBITION OF Eucheuma Spinosum EXTRACT WITH DIFFERENT CONCENTRATION OF Bacillus Cereus”. Samakia : Jurnal Ilmu Perikanan 7, no. 1 (April 18, 2016): 05-11. Accessed December 8, 2021. https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/JSAPI/article/view/297.